Tilbake
Product image
Poleringspakke
Siverts favoritt

Poleringspakke - Siverts anbefaling - 19 deler - Fusso Dark Poleringspakke - Siverts anbefaling - 19 deler - Fusso Light


Komplett poleringspakke med voks/coating.

Inneholder alt du trenger for en lakkrens av
ditt kjøretøy, og en langvarig beskyttelse med Fusso voks.
Denne beskyttelsen er best egnet for mørke farger.
Leveres med en god oscillerende maskin,
med 125 mm bakplate og 6 meter strømkabel.
En praktisk bag er også med, for å trygt oppbevare alle produkt.

Inneholder følgende varer:

1 stk Care oscillerende poleringsmaskin - 15 mm utkast
1 stk 250 ml Menzerna 400 - Grov rubbing/lakkrens
1 stk 250 ml Menzerna 1000 - Medium polering/lakkrens
1 stk 250 ml Menzerna 3000 - Fin polering/avslutning
2 stk Care 130/150 mm High Cut ullpoleringsputer
2 stk carwaxX Trapeze medium poleringsputer 125/140 mm
2 stk carwaxX Trapeze fin poleringsputer 125/140 mm
1 stk 500 ml  Carpro Eraser - Wipe Down (fjerner poleringsrester før voks)
6 stk Care Chubby mikrofiber - Myk to lags mikrofiber, for enkel tørking
1 stk Fusso Coat 12 Months Dark - Sterk og glansfull voks (holdbarhet inntil 12 mnd)
1 stk Care Pro Detailer bag - Praktisk og stor bag for oppbevaring av utstyretKomplett poleringspakke med voks/coating.

Inneholder alt du trenger for en lakkrens av
ditt kjøretøy, og en langvarig beskyttelse med Fusso voks.
Denne beskyttelsen er best egnet for lyse farger.
Leveres med en god oscillerende maskin,
med 125 mm bakplate og 6 meter strømkabel.
En praktisk bag er også med, for å trygt oppbevare alle produkt.

Inneholder følgende varer:

1 stk Care oscillerende poleringsmaskin - 15 mm utkast
1 stk 250 ml Menzerna 400 - Grov rubbing/lakkrens
1 stk 250 ml Menzerna 1000 - Medium polering/lakkrens
1 stk 250 ml Menzerna 3000 - Fin polering/avslutning
2 stk Care 130/150 mm High Cut ullpoleringsputer
2 stk carwaxX Trapeze medium poleringsputer 125/140 mm
2 stk carwaxX Trapeze fin poleringsputer 125/140 mm
1 stk 500 ml  Carpro Eraser - Wipe Down (fjerner poleringsrester før voks)
6 stk Care Chubby mikrofiber - Myk to lags mikrofiber, for enkel tørking
1 stk Fusso Coat 12 Months Light - Sterk og glansfull voks (holdbarhet inntil 12 mnd)
1 stk Care Pro Detailer bag - Praktisk og stor bag for oppbevaring av utstyretKjøp
Kjøp

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

  • EUH208 - Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Nasjonale forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, medendringer. best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften, best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid , best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Advarsel

  • EUH208 - Inneholder  1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
  • EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Nasjonale forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, medendringer.
best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften,
best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid , best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
Kundeservice