Tilbake
Product image
Felgrens
Wheel Cleaner

Motip Wheel Cleaner 600 ml Motip WHEEL CLEANER 500 ml

Felgrens - til felg og hjulkapsler. Brukervennlig med høy renseeffekt.
Skumbasert felgrens - til felg og hjulkapsler. 
Høy renseeffekt som gir et skinnende resultat!
Kjøp
Kjøp

Vis sikkerhetsinformasjon

  • H222 -
  • H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Pictogram Pictogram
Kundeservice